Endüstri 4.0


 • Endüstri 1.0 (1784)   : Su ve buhar gücüyle çalışan mekanik üretim ekipmanlarına dayanmaktadır.

 • Endüstri 2.0 (1870)   : İşbölümü ve elektrik enerjisi kullanımı ile sağlanan seri üretime dayanmaktadır.

 • Endüstri 3.0 (1969)   : Üretimi daha da otomatik hale getirmek için elektronik ve BT’nin kullanımına dayanmaktadır.

 • Endüstri 4.0 (bugün) : Siber-fiziksel sistemlerin kullanımına dayanmaktadır.



Endüstri 4.0 Nedir?



İş süreçlerinin veriye dayalı bilimsel metotlarla yönetildiği, nesnelerin interneti,büyük veri ve makinalar arası iletişim teknolojilerinin birlikte kullanılması ile ortaya çıkan yeni Sanayi Devrimi’ne verilen isimdir.Bu teknolojilerle birlikte üretim sahasındaki tüm ekipmanın kendine özel bir internet adresi ile tanımlandığı sistem mimarisi içinde; tüm süreçlerdeki her an üretilen tüm verilerin depolandığı, kullanıcı tanımlı formüller ve algoritmalarla işlendiği,büyük veri analitiği yoluyla süreç yöneticileri için anlamlı bilgi haline getirildiği ve kural bazlı senaryolarla otonom üretim süreçlerinin kurgulandığı bir akıllı üretim altyapısı oluşacaktır. Diğer bir deyişle, şirket varlıkları içerisindeki tüm donanım ve yazılımların ideal bir entegrasyonu hedeflenmektedir.



Endüstri 4.0 ile Gelen Avantajlar




 • Çevre dostu ve sürdürülebilir üretim

 • Gerçek zamanlı veri izleme

 • Arıza oluşmadan önce sisteme müdahale edebilme

 • Yüksek verimlilik

 • Üretim maliyetlerinin azalması

 • Ürünün Pazar çıkış süresinde azalma

 • Esnek üretimde artış



İşletmeri Nasıl Etkiler




 • Dördüncü Sanayi Devrimi, işletmeler üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Birçok endüstri mevcut ihtiyaçları karşılamak için tamamen yeni yollaryaratacak yeni teknolojileri görecek . Artan şeffaflık, müşteri katılımı ve yeni tüketici davranışı modelleri, şirketleri üretimlerini, ürünlerini tasarlamalarını ve pazarlama şeklini değiştirmeye zorlayacaktır.

 • Dördüncü Endüstri Devrimi’nin işletmeler üzerindeki dört ana etkisi vardır: müşteri beklentileri, ürün geliştirme, işbirlikçi yenilikçilik ve örgütsel formlar. Fiziksel ürünler artık değerlerini artıran dijital yeteneklerle geliştirilebilir, yeni teknolojiler varlıkları daha esnek ve dayanıklı hale getirirken, analitikler ve veriler de nasıl koruntuklarına dönüşüyor.

 • Dördüncü Sanayi Devrimi, şirketleri iş yapma şeklini yeniden incelemeye zorluyor. İş liderlerinin değişen bir çevre ile uğraştıklarını anlamaları gerekecek. Ekiplerinin varsayımlarına meydan okumalı ve yeniliklere ve ayar yapmaya devam etmeliler.



Endüstri 4.0’ın Global Dünyaya Etkisi




 • Endüstri 4.0’ın gelişmesiyle artan üretim hızı ve ürünün kalitesi rekabet için yeterli olmayacak ve en çok üreten değil müşterinin isteğini en çok karşılayan galip gelecektir. Apple’ın dünyanın en büyük şirketi olması ve eski dünya devi Nokia’yı piyasadan silmesi bu duruma en güzel örnektir.

 • Müşterinin isteğini en güzel belirleme yolu ise veri analizidir. İnternetin hayatımıza girmesiyle oluşan devasa bilgi yığınını analiz edip en iyi şekilde yorumlayan gelecekte galip gelecek olanlardır. Endüstri 4.0 aynı zamanda Google ve Facebook gibi şirketlerinde üretime girmesini sağlayacak ve endüstride zorlu bir rekabetin başlamasına neden olacaktır.

 • 4. Sanayi Devrimi aynı zamanda ülkeler arasındaki rekabeti arttıracak ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi hem insan gücü bakımından hem de sahip olduğu akıllı fabrikalarla gelecekte tahtı devralacaktır. Artan üretim hızının yanında Çin, üretim kalitesini da arttırarak, günümüzde herkesin kalitesiz olarak gördüğü ürünleri, gelecekte en kaliteli ürünlerin başını çekecektir.



Türkiye’nin Endüstri 4.0’daki Yeri




 • Türkiye, dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biridir ve üretim kapasitesi Türkiye endüstrisini cazip kılsa bile gelecekte robotların üretimi devralmasıyla insan gücüne olan ihtiyaç azalacak ve yabancı şirketlerin yatırımlarını kendi ülkelerine yapmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle ülkemizin üretim merkezi yerine, inovasyon merkezi olarak gelişen global pazarda kendine yer bulması gerekmektedir.

 • Bu nedenle Türkiye’nin önünde zorlu bir süreç mevcuttur. 2. ve 3. Sanayi Devrimi arasında bir evrede bulunan ülkemizin, 10 ila 15 yıl içerisinde tamamen Endüstri 4.0 girileceği düşünüldüğünde gelişen teknolojiyi yakalayıp rekabet edebilecek konuma gelmelidir. Bu anlamda Türkiye’nin mühendisliği kız istemek için bir araç olarak kullananlara değil, ülkesini gelişen teknolojiye ayak uyduracak mühendislere ihtiyacı vardır.



Endüstri 4.0’ın Çözümleri




 • Nesnelerin İnterneti; Kişisel elektronik cihazlarımızdan, ev eşyalarına kadar her cihazın internete bağlanabildiği bir döneme doğru ilerliyoruz. Teknoloji araştırma şirketi olan Gartner Inc.’e göre 2020 yılına kadar 26 milyar cihaz internete bağlı olacak. Bu bağlantı sadece kişisel cihazlarımız ile sınırlı kalmayarak endüstriyel üretimde kullanılan cihazlar, sistemler ve robotlarda da etkili olacak. Böylelikle nesnelerin interneti, siber fiziksel sistemler ve hizmetlerin interneti kavramları bir adım öteye geçerek “her şeyin internetine” doğru evriliyor.Endüstri 4.0’ın temel yapı taşı olan “internet” ile akıllı cihazların akıllı bağlantısı sağlanarak; uzaktan algılama, performans izleme, görevleri yürütme gibi işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. İnsan–insan, insan –makine ve makine-makine etkileşimi internet, üretimin iş birliği içinde gerçekleşmesini sağlamaktadır.

 • Big Data (Büyük Veri);Çok fazla cihazın internete bağlı olması ile üretilen veri miktarı zezabayt (1 zezabayt = 1 milyar terabayt) boyutlarına ulaşıyor. Ancak bu büyük miktardaki veri yığını, tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Bu nedenle Biga Data, ne kadar bilgi sahibi olunduğuna değil, o bilgiler ile neler yapılabileceğini temel alarak para ve zaman tasarrufu için karar verme süreçlerinde doğru yaklaşımın seçilmesini sağlamaktadır. Veri yığınlarından bilgi edilmek istenilen Üretimden bankacılığa, sağlıktan sosyal medya yönetimine kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir.

 • Bulut Bilişim; Nesnelerin interneti ve Big Data ile bağlantılı olan bulut bilişimde; üretilen verilerin çalışma ortamlarında büyük bilgisayarlarda ve serverlarda tutulmasındansa bulutta (cloud) depolanması hedef alınıyor. Böylelikle çalışanlar, makine/sistem verilerine üretim bölgesinde olmaya gerek kalmadan uzaktan erişebiliyor. İnternete bağlanabilen akıllı cihazları ile ulaşılan veriler ile sistemin sürdürülebilirliğine yönelik kararlar alınabiliyor. Büyük bütçeli altyapı harcamalarına gerek kalmadan, ve fiziksel bir alan kaplamadan işletmeler ve kuruluşlar bulut bilişimden yararlanabiliyor.

 • 3B Baskı Teknolojileri; Endüstri 4.0’ın bir diğer yapı taşlarından biri de baskı teknolojilerinin bir sonucu olan katmanlı üretimdir. Son yılların popüler üretim tekniği olan 3 boyutlu yazıcıların endüstriye uyarlanmasıyla yapılan katmanlı üretimde, adından da anlaşılabileceği gibi tabandan tavana katman katman üretim yapılmaktadır. Katmanlı üretim yapabilmek için bilgisayar, 3 boyutlu yazıcı, CAD yazılımı, makine ekipmanları ve katmanlı materyal yeterli olmaktadır.Katmanlı üretim; tasarımda esneklik, hızlı prototipleme, yüksek kalite, maliyetlerde azalma ve hızlı gerçekleme gibi avantajlar sunmaktadır. Endüstriyel ürün üretiminden, inşaat, otomobil, demiryolu sektörüne kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir.

 • Yapay Zeka; Robotlar, verimlilikleri ve yüksek doğrulukları sayesinde Endüstri 4.0’da üretimin temel işçilerini oluşturuyor. Bu doğrultuda gerek üretim gerekse hizmet kısmında robotların kullanımında önemli ölçüde artış yaşanıyor. Örneğin; Amozon’un 2013 yılında yaklaşık 1000 adet robotu varken, bu sayı 2016’da 45.000’e ulaştı. Genel istatistiklerde ise 2015 yılında üretimde 80 bin robot kullanılırken, 2018 yılında 2,3 milyon ünite robotun kullanılması bekleniyor.Yapay zeka ve makine öğrenimi ile robotlar sadece kendi temel işlemleri satırları ile sınırlı kalmayarak, yeni işler öğrenebilir duruma geliyor. Örneğin; paketlemede görevli olan bir robot etrafındaki diğer robotları gözlemleyerek, üretim kısmında yapılan işlemleri öğrenerek yazılımını güncelleyebilir. Arıza vb. durumlarda ihtiyaca göre üretim işleminde görev alabilir.

 • Sanal ve Artırılmış Gerçeklik; Bu iki görüntüleme teknolojisi üretim, pazarlama ve eğitimde Endüstri 4.0’ın temel yapı taşlarını oluşturuyor. Genellikle oyun ve eğlence sektöründeki uygulamaları ile bilinen sanal gerçeklik ile fabrikadaki üretim ve paketleme simülasyonları yapılarak gerekli fizibilite çalışmaları sanal olarak gerçekleştirilebiliyor. Böylelikle işlemlere başlamadan önce, sanal model üzerinden eksiklikler görülerek, sistemden maksimum verim elde edilecek şekilde yeniden dizayn edilebiliyor.Artırılmış gerçeklikte ise görüntü, gerçek görüntülere ses, video gibi eklentilerin eklenmesiyle elde ediliyor. Artırılmış gerçeklik teknolojisi işe yeni çalışanların eğitimi, pazarlama, akıllı baretler gibi geniş bir yelpazede kullanılabiliyor

 • Yatay ve Dikey Entegrasyon; Şirketlerin birleşmeye gitmeleriyle yapay ve dikey entegrasyon olarak tanımlanan iki kavram ortaya çıkmaktadır. Yatay Entegrasyon; müşteri tipleri aynı olan iki şirketin, pazardaki paylarını artırmak amacıyla birleşmesini, Dikey Entegrasyon ise farklı alt müşteri kitleleri olmalarına rağmen aynı sektörde olan şirketlerin birleşme şeklini tanımlamaktadır.Yatay ve Dikey Entegrasyon ile üretim süreçlerinde yaşanan değişikliklere veya sorunlara hızlı şekilde cevap verilerek süreklilik sağlanmaktadır. Ayrıca Endüstri 4.0’ın getirdiği en önemli yeniliklerden biri olan kişiselleştirilmiş ürünlerin üretim süreçlerini verimli hale getirmektedir.



 



Bilgi Formu

Ürünlerimiz veya Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.